Manuál

Reflexia témy z dikastéria Pastorácie mládeže Saleziánov dona Bosca v Ríme

Pastorácia mládeže, ktorá vychováva k láske

Príručka vytvorená dikastériom Pastorácie mládeže Saleziánov don Bosca v Ríme sa vyjadruje k aktuálnym otázkam výchovy k láske (k vzťahom). Zameriava sa prednostne na pastoračný  prístup, nie na ponúkanie skratkovitých odpovedí na dilematické otázky.

Určená je pre zodpovedných za pastoráciu v dielach.

Jej zámerom je otvárať témy na diskusiu a hľadanie.