Pravidlá stránky

Sme Saleziánsky pastoračný tím – neformálne partnerstvo piatich organizácií pracujúcich v prospech mladých:

 • Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia
 • Inštitút dcér Márie Pomocnice (saleziánky)
 • Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku
 • Laura, združenie mladých
 • Domka – Združenie saleziánskej mládeže.

Neformálne partnerstvo vo veciach stránky https://niecoviac.sk/ (ďalej len „táto stránka“) plne reprezentujú Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, Miletičova 7, 82108 Bratislava.

Vzdelávacie kurzy a materiály, ktoré zverejňujeme na tejto stránke, sprístupňujeme v záujme skvalitňovania práce s deťmi a mládežou. Dodržiavame všetky zásady vyplývajúce z autorského práva. Pokiaľ si myslíte, že došlo k ich porušeniu, oznámte to, prosím, na podpora@niecoviac.sk.

Pre plné využitie funkcionalít tejto stránky vyžadujeme registráciu používateľov. Registrácia je bezplatná. Pri nakladaní s osobnými údajmi používateľov sa riadime našimi Pravidlami ochrany osobných údajov. Osobné údaje využívame výlučne na komunikáciu s používateľmi o tejto stránke a pre skvalitnenie ich používateľskej skúsenosti na tejto stránke. Získané osobné údaje nikdy nezdieľame s treťou stranou nad rámec situácií opísaných v Pravidlách ochrany osobných údajov. Osobné údaje zverené tejto stránke na žiadosť používateľa môžeme exportovať a poskytnúť alebo natrvalo zmazať.

Od všetkých používateľov vyžadujeme:

 1. Zverejnenie svojej skutočnej identity v profile používateľa (používateľ musí zverejniť svoje skutočné meno a priezvisko a uviesť pravdivé dodatočné informácie, ktoré chce zverejniť). Fejkové profily a profily obsahujúce nepravdivé informácie o identite používateľa budú zmazané.
 2. Korektnú komunikáciu, najmä:
  • Slušné vyjadrovanie podľa všeobecne akceptovaných spoločenských zásad.
  • Nešírenie spamu a reklamných e-mailov inzerujúcich produkty a služby.
  • Príspevky tematicky súvisiace so zameraním stránky, resp. jednotlivých fór a skupín.
  • Dodržiavanie špecifických pravidiel stanovených v jednotlivých diskusných fórach a skupinách.
 3. Korektné narábanie so získanými informáciami podľa zásad vyplývajúcich z autorského práva.
 4. Žiadne prejavy agresivity a násilia, ani akékoľvek správanie smerujúce k zneužívaniu alebo ohrozovaniu iných používateľov (grooming, manipulácia, zastrašovanie a pod.). Žiadame používateľov o nahlasovanie takéhoto správania na e-mail podpora@niecoviac.sk, resp. pomocou nástrojov v kontextovej ponuke diskusných fór a profilov používateľov.
 5. Za touto stránkou stoja organizácie otvorene sa hlásiace ku kresťanstvu v podobe ako sa vyjadruje v Katolíckej Cirkvi. Sme otvorení pre polemickú diskusiu a argumentáciu. Našou hranicou, za ktorou neakceptujeme diskusné príspevky, je podpora ideológií a konania, ktoré vedie k nenávisti voči iným ľuďom a skupinám. Takisto neakceptujeme príspevky, ktoré nad rámec otvorenej vecnej diskusie propagujú životný štýl, ktorý je v rozpore s kresťanskými zásadami.

V prípade porušenia vyššie uvedených pravidiel si vyhradzujeme právo zmazať diskusné príspevky porušujúce pravidlá, zrušiť registráciu používateľa, ktorý ich porušuje a zablokovať mu prístup k tejto stránke.