Ochrana detí a zraniteľných osôb

Snažíme sa o preventívny prístup a integrálnu výchovu mladých v bezpečnom prostredí naprieč všetkými zložkami saleziánskej rodiny.

ochrana deti video
Prehrať video o ochrana deti video

Kontakty pomoci

Nájdete na stránke saleziani.sk a na plagátiku, ktorý môžete vyvesiť u vás v stredisku.

Nahlásenie podnetu

Podnety môžete nahlasovať na kontaktný e-mail danej organizácie:
ochranadeti@saleziani.sk
ochranadeti@salezianky.sk
ochranadeti@domka.sk
ochranadeti.laura@gmail.com