Ochrana detí a zraniteľných osôb

Snažíme sa o preventívny prístup a integrálnu výchovu mladých v bezpečnom prostredí naprieč všetkými zložkami saleziánskej rodiny.

ochrana deti video
Prehrať video o ochrana deti video

Kontakty pomoci

  • …doplniť
  • …doplniť
  • …doplniť
  • …doplniť

Nahlásenie podnetu

Podnety môžete nahlasovať na kontaktný e-mail danej organizácie:
ochranadeti@saleziani.sk
ochranadeti@salezianky.sk
ochranadeti@domka.sk
ochranadeti.laura@gmail.com

Žiaľ, nemáme dostatok správnych odpovedí :(

Test bol vyhodnotený ako neúspešný. Ale nevzdávaj to!

  1. Požiadaj o opravný pokus (tlačidlo nižšie)
  2. Vráť sa v kurze k častiam, ktoré neboli správne zodpovedané.

Túto informáciu ti posielame aj e-mailom.

teacher pointing@8x