Itineráre

Metodiky na prácu s mladými v téme výchovy k láske

Itineráre (metodiky, aktivity) na prácu s mladými v skupinách, vytvorené dikastériom Pastorácie mládeže Saleziánov don Bosca v Ríme, k aktuálnym otázkam výchovy k láske (k vzťahom). Nadväzuje na publikáciu Pastorácia mládeže, ktorá vychováva k láske.

Zatiaľ iba v taliančine.