niečoviac.sk

o (saleziánskej) práci s mládežou

Materiály

Najnovšie pridané

Výchova je vecou tvojho srdca: Pozvanie animátora do práce so skupinou

Pozvanie pre začínajúcich animátorov (a osvieženie pre pokročilých).
Spolu s donom Boscom nám nejde len o to, aby sa deti alebo mladí nejako správali či konali, ale aby veci chápali a aby rástli zvnútra. Tomu sa venujeme v prvej časti brožúrky.
Druhá časť je zameraná na príbeh. Ten je pre mladého človeka či dieťa všetkým. Dá sa na ňom veľa odskúšať, prežiť vo fantázii a tiež sa mnohým veciam naučiť. Preto sme sa rozhodli dať ti návod, ako si vybrať príbeh pre deti, ktoré máš, a podľa príbehu si vytvoriť sériu stretnutí.

Metodický materiál Popularizačný materiál Spracovaná téma

Mojžiš

Týždňový stredoškolský pobytový tábor organizovaný saleziánmi a mladými zo saleziánskeho strediska na Miletičovej ulici v Bratislave z roku 2007 určený pre birmovancov resp. žiakov 9. ročníka ZŠ a 1. ročníka SŠ. Nachádzame sa v starovekom Egypte v plnom svojom rozkvete. Je to ekonomicky a technologicky vyspelá krajina. Náš príbeh sa začne odmotávať v situácii, kedy Hebreji začínajú byť utláčaní faraónom. Ten dal totiž príkaz, aby každý hebrejský chlapec bol usmrtený. Bojí sa, aby tento národ neovládol Egypt.
Jedna hebrejská matka odmietla splniť tento príkaz a vložila svoje dieťa Mojžiša v košíku do Nílu tak, aby ho našla faraónova dcéra, ktorá sa sem príde kúpať. Takto sa Mojžiš dostane na faraónov dvor a je vychovávaný a vzdelávaný na tej najvyššej úrovni. Keď vyrastie, začína si uvedomovať, že je Hebrejom. Uvedomí si, že faraón utláča jeho ľud. Uteká na púšť, kde stretne ženu Seforu, ktorú si vezme za manželku. Jedného dňa išiel pásť ovce a odrazu uvidel veľmi zvláštny jav. Horel krík a pritom nezháral. Prišiel bližšie a počul hlas. Boh k nemu prehovoril. Žiadal ho, aby sa vrátil do Egypta a vyslobodil Hebrejov z otroctva. Mojžiš namietal, ale nakoniec Božiu výzvu prijal... nasleduje 10 egyptských rán, prechod cez Červené more, Desatoro a zlaté teľa, manna a voda, vstup do zasľúbenej zeme.

Metodický materiál Tábor

Mojžiš

Týždňový denný prímestský tábor saleziánskeho strediska na Miletičovej ulici v Bratislave z roku 2008 určený pre deti 1-9. ročníka ZŠ a 1. ročníka SŠ. Nachádzame sa v starovekom Egypte v plnom svojom rozkvete. Je to ekonomicky a technologicky vyspelá krajina. Náš príbeh sa začne odmotávať v situácii, kedy Hebreji začínajú byť utláčaní faraónom. Ten dal totiž príkaz, aby každý hebrejský chlapec bol usmrtený. Bojí sa, aby tento národ neovládol Egypt.
Jedna hebrejská matka odmietla splniť tento príkaz a vložila svoje dieťa Mojžiša v košíku do Nílu tak, aby ho našla faraónova dcéra, ktorá sa sem príde kúpať. Takto sa Mojžiš dostane na faraónov dvor a je vychovávaný a vzdelávaný na tej najvyššej úrovni. Keď vyrastie, začína si uvedomovať, že je Hebrejom. Uvedomí si, že faraón utláča jeho ľud. Vidí, ako nejaký egyptský dozorca bije Hebreja. A tak v snahe zachrániť svojho súkmeňovca, zabije strážcu. Myslí si, že ho nikto nevidel, ale keď sa opäť zapojí do jedného sporu (tentokrát medzi dvoma Hebrejmi) zistí, že jeho čin je známy. Naľaká sa a utečie na púšť, kde stretá lásku svojich snov. Zamiluje sa do dcéry madiánskeho kňaza – do Sefory. Zoberie si ju za ženu a veľmi sa spriatelí s jej otcom Jetrom. Jedného dňa išiel pásť ovce a odrazu uvidel veľmi zvláštny jav. Horel krík a pritom nezháral. Prišiel bližšie a počul hlas. Boh k nemu prehovoril. Žiadal ho, aby sa vrátil do Egypta a vyslobodil Hebrejov z otroctva. Mojžiš namietal, ale nakoniec Božiu výzvu prijal... nasleduje 10 egyptských rán, prechod cez Červené more, Desatoro a zlaté teľa, manna a voda, vstup do zasľúbenej zeme.
Deti boli rozdelené do kmeňov po ročníkoch nasledovne:
1. kmeň: 1-3. ročník ZŠ;
2. kmeň: 4-6. ročník ZŠ;
3. kmeň: 7-9. ročník ZŠ.

Metodický materiál Tábor

Komunizmus na Slovensku 1948-1989

Týždňový chlapčenský pobytový tábor organizovaný saleziánmi a mladými zo saleziánskeho strediska na Miletičovej ulici v Bratislave z roku 2008 určený pre chlapcov 3-9. ročníka ZŠ. Máme neskorú jar 1945 na území dnešného Slovenska. Zvyšky nacistických skupín sa ukrývajú v lesoch. Ničia infraštruktúru, aby spomalili postup Červenej Armády. Sledujeme príbeh Jozefa Urbana z Trstenej (nie ten slávny textár). Veliteľ Jožkovej skupiny bol poverený eliminovať tieto zväzky Nemcov práve v okolí Jožkovej rodnej Trstenej. Pri bojoch o Trstenú však boli straty aj na civilných obyvateľoch, pretože Nemci pri úteku strieľali po každom, kto im bol v ceste. Medzi obeťami bola aj Jožkova mama. Táto udalosť v ňom vyvolala ešte väčšiu nenávisť voči nacistom. O to viac sa ešte primkol ku komunistom, ktorí bojovali proti Nemcom. Bol presvedčený, že Rusi prinesú niečo nové, lepšie po oslobodení od Nemcov, a preto sa k pridal Červenej Armáde. Po SNP sledujeme Jožkov vzostup k moci v komunistickej strane. Po „Víťaznom“ februári 1948 komunisti začali razantne budovať pevný socialistický štát. Jožkovho otca koncom 50. rokov odsúdili za to, že odmietol dať pozemok do spoločného družstva. Začiatkom 60. rokov bola otrasená dôvera ľudu voči vládnej komunistickej strane. Rovnako bola otrasená aj Jožova dôvera voči tvrdému štýlu komunistickej vlády. Neskôr ráno dňa 21.8.1968; na uliciach je hluk, po cestách jazdia tanky a pochodujú vojská ZSSR. Média informovali, že vojská nás prišli oslobodiť od „kontrarevolúcie“ resp. vlastizrady v najvyšších kruhoch. Vymenili sa najvyšší predstavitelia strany, ktorí znormalizovali pomery. Štát sa vrátil z chaosu do „normálu“, ale Jozefa to ešte viac utvrdilo v tom, že zmene v 60-tych rokoch vojská zabrániť nemali a cítil, že sa všetko vracia do starých koľají. Keď sa však ľud domáhal zmeny, narazil na tvrdý odpor Štátnej bezpečnosti. Jozef Urban, ako stotisíce iných ľudí, bol za ukončenie režimu, ktorý odopieral základné ľudské práva a slobody. Keď bola pokojná sviečková manifestácia v marci 1988 za náboženskú slobodu tvrdo rozohnaná, ľud sa vzchopil a definitívne povedal socializmu nie v novembri 1989. Tentokrát však už ani sila Štátnej bezpečnosti nestačila na zabránenie zvrhnutiu socializmu. Takto po 40 rokoch znova došla sloboda a demokracia.

Metodický materiál Tábor

Zapoj sa do Komunity, v ktorej neváhame zdieľať svoje skúsenosti!

  • Získaš priamy prístup do databázy materiálov s kontaktmi na ich autorov s možnosťou prispieť hodnoteniami a vlastnými materiálmi.
  • Budeš mať šancu prihlásiť sa do stále pribúdajúcich e-Kurzov a vzdelávačiek komunity.
  • Môžeš vyjadriť svoj názor v diskusiách a nájsť si parťákov v zaujímavých skupinách. Jednoducho budeš s nami v kontakte!

Žiaľ, nemáme dostatok správnych odpovedí :(

Test bol vyhodnotený ako neúspešný. Ale nevzdávaj to!

  1. Požiadaj o opravný pokus (tlačidlo nižšie)
  2. Vráť sa v kurze k častiam, ktoré neboli správne zodpovedané.

Túto informáciu ti posielame aj e-mailom.

teacher pointing@8x