niečoviac.sk

o (saleziánskej) práci s mládežou

Materiály

Najnovšie pridané

Saleziánska misia medzi Rómami

Za vznikom Štandardov pre saleziánsku pastoráciu Rómov bola snaha poskytnúť vzdelávanie a podporu saleziánom a saleziánkam, ktoré vstupujú do saleziánskej misie medzi Rómami v dielach na Slovensku. Pri úvahách o obsahu vzdelávania sa otvorili viaceré otázky. K čomu týchto bratov a sestry chceme viesť? Aké požiadavky na nich kladie prostredie, do ktorého vstupujú? Čo od nich očakávame z hľadiska ich pôsobenia? Odpovede sme sa pokúsili nájsť v diskusii s tými, ktorí sú už v tejto oblasti aktívni. Pomenovali sme skúsenosti a hľadali spôsob, ako ich hutne zachytiť.

Štandardy pre saleziánsku pastoráciu Rómov na Slovensku nie sú normatívnym právnickým dokumentom. Z mnohoročnej pastoračnej skúsenosti destilujú podstatné ponaučenia a vykresľujú ich ako vzťažný rámec, ktorý treba prispôsobiť konkrétnym miestnym podmienkam. Sú odrazovým mostíkom pre uvažovanie a zároveň sú ideálom, ku ktorému sa v praxi snažíme priblížiť.

Saleziánske poslanie a genéza pôsobenia medzi Rómami na Slovensku nás vedú k práci s časťou rómskej populácie, ktorú sociologicky možno označiť ako sociálne vylúčených, marginalizovaných Rómov. Zvyčajne ide o tých najchudobnejších. Štandardy preto treba čítať v tejto perspektíve – platí to, aj keď vždy nezdôrazňujeme, že máme na mysli práve tú časť rómskej populácie, ktorá tvorí prirodzenú cieľovú skupinu saleziánov.

Oficiálna publikácia Pravidlá diela

Výchova je vecou tvojho srdca: Pozvanie animátora do práce so skupinou

Pozvanie pre začínajúcich animátorov (a osvieženie pre pokročilých).
Spolu s donom Boscom nám nejde len o to, aby sa deti alebo mladí nejako správali či konali, ale aby veci chápali a aby rástli zvnútra. Tomu sa venujeme v prvej časti brožúrky.
Druhá časť je zameraná na príbeh. Ten je pre mladého človeka či dieťa všetkým. Dá sa na ňom veľa odskúšať, prežiť vo fantázii a tiež sa mnohým veciam naučiť. Preto sme sa rozhodli dať ti návod, ako si vybrať príbeh pre deti, ktoré máš, a podľa príbehu si vytvoriť sériu stretnutí.

Metodický materiál Popularizačný materiál Spracovaná téma

Mojžiš (pobytový tábor)

Týždňový stredoškolský pobytový tábor organizovaný saleziánmi a mladými zo saleziánskeho strediska na Miletičovej ulici v Bratislave z roku 2007 určený pre birmovancov resp. žiakov 9. ročníka ZŠ a 1. ročníka SŠ. Nachádzame sa v starovekom Egypte v plnom svojom rozkvete. Je to ekonomicky a technologicky vyspelá krajina. Náš príbeh sa začne odmotávať v situácii, kedy Hebreji začínajú byť utláčaní faraónom. Ten dal totiž príkaz, aby každý hebrejský chlapec bol usmrtený. Bojí sa, aby tento národ neovládol Egypt.
Jedna hebrejská matka odmietla splniť tento príkaz a vložila svoje dieťa Mojžiša v košíku do Nílu tak, aby ho našla faraónova dcéra, ktorá sa sem príde kúpať. Takto sa Mojžiš dostane na faraónov dvor a je vychovávaný a vzdelávaný na tej najvyššej úrovni. Keď vyrastie, začína si uvedomovať, že je Hebrejom. Uvedomí si, že faraón utláča jeho ľud. Uteká na púšť, kde stretne ženu Seforu, ktorú si vezme za manželku. Jedného dňa išiel pásť ovce a odrazu uvidel veľmi zvláštny jav. Horel krík a pritom nezháral. Prišiel bližšie a počul hlas. Boh k nemu prehovoril. Žiadal ho, aby sa vrátil do Egypta a vyslobodil Hebrejov z otroctva. Mojžiš namietal, ale nakoniec Božiu výzvu prijal... nasleduje 10 egyptských rán, prechod cez Červené more, Desatoro a zlaté teľa, manna a voda, vstup do zasľúbenej zeme.

Metodický materiál Tábor

Mojžiš (prímestský tábor)

Týždňový denný prímestský tábor saleziánskeho strediska na Miletičovej ulici v Bratislave z roku 2008 určený pre deti 1-9. ročníka ZŠ a 1. ročníka SŠ. Nachádzame sa v starovekom Egypte v plnom svojom rozkvete. Je to ekonomicky a technologicky vyspelá krajina. Náš príbeh sa začne odmotávať v situácii, kedy Hebreji začínajú byť utláčaní faraónom. Ten dal totiž príkaz, aby každý hebrejský chlapec bol usmrtený. Bojí sa, aby tento národ neovládol Egypt.
Jedna hebrejská matka odmietla splniť tento príkaz a vložila svoje dieťa Mojžiša v košíku do Nílu tak, aby ho našla faraónova dcéra, ktorá sa sem príde kúpať. Takto sa Mojžiš dostane na faraónov dvor a je vychovávaný a vzdelávaný na tej najvyššej úrovni. Keď vyrastie, začína si uvedomovať, že je Hebrejom. Uvedomí si, že faraón utláča jeho ľud. Vidí, ako nejaký egyptský dozorca bije Hebreja. A tak v snahe zachrániť svojho súkmeňovca, zabije strážcu. Myslí si, že ho nikto nevidel, ale keď sa opäť zapojí do jedného sporu (tentokrát medzi dvoma Hebrejmi) zistí, že jeho čin je známy. Naľaká sa a utečie na púšť, kde stretá lásku svojich snov. Zamiluje sa do dcéry madiánskeho kňaza – do Sefory. Zoberie si ju za ženu a veľmi sa spriatelí s jej otcom Jetrom. Jedného dňa išiel pásť ovce a odrazu uvidel veľmi zvláštny jav. Horel krík a pritom nezháral. Prišiel bližšie a počul hlas. Boh k nemu prehovoril. Žiadal ho, aby sa vrátil do Egypta a vyslobodil Hebrejov z otroctva. Mojžiš namietal, ale nakoniec Božiu výzvu prijal... nasleduje 10 egyptských rán, prechod cez Červené more, Desatoro a zlaté teľa, manna a voda, vstup do zasľúbenej zeme.
Deti boli rozdelené do kmeňov po ročníkoch nasledovne:
1. kmeň: 1-3. ročník ZŠ;
2. kmeň: 4-6. ročník ZŠ;
3. kmeň: 7-9. ročník ZŠ.

Metodický materiál Tábor

Zapoj sa do Komunity, v ktorej neváhame zdieľať svoje skúsenosti!

  • Získaš priamy prístup do databázy materiálov s kontaktmi na ich autorov s možnosťou prispieť hodnoteniami a vlastnými materiálmi.
  • Budeš mať šancu prihlásiť sa do stále pribúdajúcich e-Kurzov a vzdelávačiek komunity.
  • Môžeš vyjadriť svoj názor v diskusiách a nájsť si parťákov v zaujímavých skupinách. Jednoducho budeš s nami v kontakte!

Žiaľ, nemáme dostatok správnych odpovedí :(

Test bol vyhodnotený ako neúspešný. Ale nevzdávaj to!

  1. Požiadaj o opravný pokus (tlačidlo nižšie)
  2. Vráť sa v kurze k častiam, ktoré neboli správne zodpovedané.

Túto informáciu ti posielame aj e-mailom.

teacher pointing@8x