niečoviac.sk

o (saleziánskej) práci s mládežou

Materiály

Najnovšie pridané

Itineráre – Pastorácia mládeže, ktorá vychováva k láske

Itineráre (metodiky, aktivity) na prácu s mladými v skupinách, vytvorené dikastériom Pastorácie mládeže Saleziánov don Bosca v Ríme, k aktuálnym otázkam výchovy k láske (k vzťahom). Nadväzuje na publikáciu Pastorácia mládeže, ktorá vychováva k láske.
Zatiaľ iba v taliančine.

Metodický materiál Stretko Saleziánsky prameň Manuál

Pastorácia mládeže a rodina

"Pastorácia mládeže a rodina" je aktualizáciou a doplnením textu „Saleziánska pastorácia mládeže - Základná koncepcia“. Tá je nástrojom oddelenia pastorácie mládeže na osvetlenie a orientáciu pastoračnej cesty každej provinciálnej a miestnej výchovno-pastoračnej komunity (VPK) a na sprevádzanie pastoračnej činnosti každého provinciálneho delegáta a miestnych zodpovedných za pastoráciu mládeže spolu s ich tímami. Je pomocou pre formovanie všetkých, ktorí sú spoluzodpovední za saleziánske poslanie – saleziánov, vychovávateľov a vychovávateliek.
Text je k dispozícii v slovenčine, taliančine aj angličtine.

Saleziánsky prameň Manuál

Farnosť a svätyňa zverené do správy saleziánom

"Farnosť a svätyňa zverené do správy saleziánom" je aktualizáciou a doplnením textu „Saleziánska pastorácia mládeže - Základná koncepcia“. Tá je nástrojom oddelenia pastorácie mládeže na osvetlenie a orientáciu pastoračnej cesty každej provinciálnej a miestnej výchovno-pastoračnej komunity (VPK) a na sprevádzanie pastoračnej činnosti každého provinciálneho delegáta a miestnych zodpovedných za pastoráciu mládeže spolu s ich tímami. Je pomocou pre formovanie všetkých, ktorí sú spoluzodpovední za saleziánske poslanie – saleziánov, vychovávateľov a vychovávateliek.
Text je k dispozícii v slovenčine, taliančine aj angličtine.

Saleziánsky prameň Manuál

Oratórium – Saleziánske mládežnícke stredisko

"Oratórium - Saleziánske mládežnícke stredisko" je aktualizáciou textu „Saleziánska pastorácia mládeže - Základná koncepcia“. Tá je nástrojom oddelenia pastorácie mládeže na osvetlenie a orientáciu pastoračnej cesty každej provinciálnej a miestnej výchovno-pastoračnej komunity (VPK) a na sprevádzanie pastoračnej činnosti každého provinciálneho delegáta a miestnych zodpovedných za pastoráciu mládeže spolu s ich tímami. Je pomocou pre formovanie všetkých, ktorí sú spoluzodpovední za saleziánske poslanie – saleziánov, vychovávateľov a vychovávateliek.
Text je k dispozícií v slovenčine, taliančine aj angličtine.

Saleziánsky prameň Manuál

Zapoj sa do Komunity, v ktorej neváhame zdieľať svoje skúsenosti!

  • Získaš priamy prístup do databázy materiálov s kontaktmi na ich autorov s možnosťou prispieť hodnoteniami a vlastnými materiálmi.
  • Budeš mať šancu prihlásiť sa do stále pribúdajúcich e-Kurzov a vzdelávačiek komunity.
  • Môžeš vyjadriť svoj názor v diskusiách a nájsť si parťákov v zaujímavých skupinách. Jednoducho budeš s nami v kontakte!