O nás

niečo viac...

Niecoviac.sk je webový nástroj na spoločné (“komunitné”) pestovanie saleziánskeho know-how na Slovensku. Slúži v prvom rade pracovníkom s mládežou (animátorom a animátorkám, bratom, sestrám, kňazom, preventistom…) ako nástroj na vzájomné vzdelávanie, informovanie sa o aktuálnych ponukách a poznatková báza obsahujúca všetko dôležité k saleziánskej výchovno-pastoračnej práci.

Vznikol na pôde Saleziánskeho pastoračného tímu so zámerom zachytávať, sprístupňovať,  reflektovať a šíriť vyvíjajúce sa saleziánske know-how výchovno-pastoračnej práce v rámci saleziánskej rodiny i za jej hranicami. Otvorené zdieľanie je predpokladom pre skvalitňovanie našej práce s mladými a pre mladých.

Čo viac?

Tvoríme osobné vzťahy

Nielen materiály, metodiky, neživé postupy... Tvoríme osobné vzťahy s autormi, animátormi, lektormi, chceme živú diskusiu o pálčivých témach. Chceme sa podeliť o “ducha” našej práce a ukázať saleziánsku charizmu v praxi.

Povzbudzujeme autorov a lektorov

Nielen online priestor na zdieľanie... Aktívne konzultujeme a podporujeme autorov a lektorov pri úprave materiálov, kurzov, videí a zlepšení ich edukačného dosahu.

Hľadáme kvalitu a pozitívne príklady

Nielen rutinná “práca s deckami” ako sa vždy robila, zaplniť čas najbližšieho stretka... Hľadáme kvalitu, pozitívne príklady ako sa dajú veci robiť lepšie (nie “najlepšie” - to by nebolo nikdy). Snažíme sa prenikať hlbšie, reflektovať, porozumieť.

Snažíme sa o integrálny rozvoj

Nielen výchova “k slušnému správaniu” alebo intelektuálny rast... Zaujímame sa o integrálny rozvoj mladého človeka - zahŕňajúci všetky rozmery jeho/jej osobnosti vo vzájomnom súlade a jednote.

foot-steps

Delíme sa o našu duchovnú cestu

Nielen pripraviť mladých do súčasného sveta výkonu a nárokov... Delíme sa o našu duchovnú cestu a skúsenosti.

Na čo reagujeme?

Mnoho skúseností, metodík, materiálov zostáva ukrytých v počítačoch alebo len v pamäti tých, ktorí sa podieľali na ich príprave. Často nemáme prehľad o tom, na čom pracujú ľudia, s ktorými pôsobíme, aké materiály majú k dispozícií, čo nové naštudovali. Toto brzdí dobré využitie nášho potenciálu, kapacít a odbornosti. Brzdí to aj vytvorenie prierezového prehľadu o tom, čo v skutočnosti vieme a kde máme slabé miesta. Navyše bráni to konfrontácii nášho prístupu so skúsenosťami iných, čo je predpokladom pre porozumenie našej identity a špecifík a prínosov nášho výchovného prístupu.

Kto sme

Saleziánsky pastoračný tím je neformálne spoločenstvo zodpovedných zástupcov piatich organizácií pracujúcich v prospech mladých:

  • Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia
  • Inštitút dcér Márie Pomocnice (saleziánky)
  • Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku
  • Laura, združenie mladých
  • Domka – Združenie saleziánskej mládeže

Naším cieľom je koordinovať výchovno-pastoračné aktivity zúčastnených a poskytovať podporu a inšpiráciu pre ich skvalitňovanie.