Saleziánska pastorácia mládeže

Základná koncepcia

Príručka je nástrojom oddelenia pastorácie mládeže na osvetlenie a orientáciu pastoračnej cesty každej provinciálnej a miestnej výchovno-pastoračnej komunity (VPK) a na sprevádzanie pastoračnej činnosti každého provinciálneho delegáta a miestnych zodpovedných za pastoráciu mládeže spolu s ich tímami.

Je pomocou pre formovanie všetkých, ktorí sú spoluzodpovední za saleziánske poslanie – saleziánov, vychovávateľov a vychovávateliek.

Text je k dispozícií v slovenčine, taliančine aj angličtine.

Oratórium – Saleziánske mládežnícke stredisko

Aktualizácia textu Základnej koncepcie z roku 2023 v časti o oratóriu.

K dispozícii aj po taliansky a anglicky.

Farnosť a svätyňa zverené do správy saleziánom

Aktualizácia a doplnenie textu „Saleziánska pastorácia mládeže – Základná koncepcia“.

Text je k dispozícií aj v taliančine aj angličtine.

Pastorácia mládeže a rodina

Doplnenie Základnej koncepcie z roku 2023.

K dispozícii aj po taliansky a anglicky.