Štandardy

Odporúčania vychádzajúce zo skúseností diel ako sú Luník IX, Poštárka či Orechov dvor.

Štandardy pre saleziánsku pastoráciu Rómov na Slovensku a komentár k nim