Teológia pre mladých

Vzdelávačky

0,0
Rated 0,0 out of 5

Teológia pre mladých

Zverejnil/a: Jano Mihálik, 24. 03. 2023
Posledná úprava: 19. 10. 2023

Neuspokojili ťa odpovede, ktoré ťa naučili na otázky z katechizmu pri príprave na prvé sväté prijímanie či birmovku? Zdá sa ti, že spoznávať ako to je s Bohom by mohlo byť vzrušujúce dobrodružstvo? Tušíš, že kresťanstvo ti môže ponúknuť oveľa viac, než len zjednodušujúce návody na „dobré správanie“?

Teológia pre mladých je jediný program svojho druhu na Slovensku. V dvojročnom cykle víkendových stretnutí a „letných škôl“ priblíži krásu Boha ako ju poodhaľuje teológia od čias Cirkevných otcov až po súčasné uvažovanie. Kombinuje intelektuálne teologické poznanie s osobnou modlitbou a živým spoločenstvom.

Pre koho

Program je určený (duchom) mladým ľuďom nad 18 rokov. Podmienkou je absolvovaná maturita. Predpokladáme, že na pozvanie zareagujú najmä (no nielen) angažujúci sa ľudia, ktorí pociťujú potrebu klásť otázky a hľadať odpovede.

Čo získaš

Cieľom je predstaviť a voviesť ťa do krásy kresťanskej teológie, ktorá je úzko spojená s konkrétnym životom. Spoznáš nové horizonty, ktoré idú hlbšie ako to, na čo bežne narazíš v homíliách alebo katechézach v strediskách a pastoračných centrách.

Náplň

Prvý ročník
 • I. Víkend – Fundamentálna Teológia (viera, tradícia, magistérium)
 • II. Víkend – Trojica  a Kristológia (tajomstvo Boha a tajomstvo spásy)
 • III. Víkend – Antropológia (Pôvod, hodnota a cieľ človeka)
 • Letná škola – Sviatosti (iniciačné sviatosti)
Druhý ročník
 • I. Víkend – Ekleziológia (tajomstvo Cirkvi)
 • II. Víkend – Morálna teológia (život Cirkvi)
 • III. Víkend –Spiritualita (svedectvo Cirkvi)
 • Letná škola – Pastorálna teológia (nové výzvy, ako odovzdávať vieru)

Každá téma je poňatá komplexne, ale vychádza zo života Cirkvi (kde skúsenosť stojí pred teóriou). Táto krása  a komplexnosť teologickej reflexie vychádzajúcej zo života Cirkvi sa dosahuje integráciou patristiky, biblických vied, liturgie, spirituality, umenia, modlitby a spoločenstva do jednotlivých tém.

Okrem  prednáškovej časti lektor kurzu vyberie vhodné  texty na čítanie. Zvyčajne to budú jeden text z patristiky a jeden zo súčasnej  teológie. Účastníci opierajúc sa o čítané texty napíšu esej/osobnú reflexiu.

Celý vzdelávací projekt zastrešuje tím Teológie pre mladých zložený z bratov a sestier: don Peter Ondrej SDB; don Peter Štellmach SDB; don Vladimír Peregrim SDB; sr. Gabriela Baňasová FMA; sr. Elena Holá FMA. Do jednotlivých kurzov sú pozývaní aj iní hostia a lektori.

Rozsah a termíny

Dvojročný cyklus stretnutí: jeden rok obsahuje 3 víkendovky a „letnú školu“ (5 dní). Prvý víkend sa koná v advente, druhý v pôste, tretí okolo sviatku Zoslania sv. Ducha. Letná škola sa koná koncom augusta, resp. začiatkom septembra.

Termíny v roku 2023/34:

 • 15.-17. 12. 2023
 • 1.-3. 3. 2024
 • 10.-12. 5. 2024
 • Letná škola: 28. 8. – 1. 9. 2024

Momentálne nie je otvorené prihlasovanie.

Hodnotenie

0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 z 5 ☆ (podľa 0 hodnotení)
5 ☆0%
4 ☆0%
3 ☆0%
2 ☆0%
1 ☆0%

Zatiaľ neboli odoslané žiadne hodnotenia. Ponúknite prvé!

Žiaľ, nemáme dostatok správnych odpovedí :(

Test bol vyhodnotený ako neúspešný. Ale nevzdávaj to!

 1. Požiadaj o opravný pokus (tlačidlo nižšie)
 2. Vráť sa v kurze k častiam, ktoré neboli správne zodpovedané.

Túto informáciu ti posielame aj e-mailom.

teacher pointing@8x