Saleziánski preventisti: Chceme o tom hovoriť

Vzdelávačky

0,0
Rated 0,0 out of 5

Saleziánski preventisti: Chceme o tom hovoriť

Zverejnil/a: Jano Mihálik, 03. 04. 2023
Posledná úprava: 13. 09. 2023

Vzdelávanie pre tých, ktorí chcú ponúknuť odpoveď na výzvy Svätého Otca Františka v oblasti ochrany detí a zraniteľných osôb v saleziánskych dielach.

Pre koho

K účasti povzbudzujeme najmä tých, ktorí majú odvahu a cit hovoriť o témach, ktoré sa ťažko otvárajú (sexuálne zneužívanie a obťažovanie v cirkevnom prostredí, ponuka nevhodných online stránok, šikana, extrémizmus a pod.), sú vnímaví na podnety detí a animátorov a chceli by pomôcť (hoci možno nevedia ako na to,  s kým o tom hovoriť, ako postupovať). Podmienky:

  • preferovaný vek nad 30 rokov
  • predošlá priama skúsenosť s prácou s deťmi a mladými
  • znalosť saleziánskeho prostredia, resp. aspoň jednej zo zložiek a organizácií saleziánskej rodiny na miestnej úrovni
  • vyslanie a odporúčanie miestnej autority v zložke saleziánskej rodiny, ktorá účastníka vysiela (direktor, direktorka, farár, vedúci pastorácie, riaditeľka CVČ a pod.)
  • určitá odbornosť a skúsenosť v témach súvisiacich s ochranou detí (pedagogika, psychológia, špeciálna pedagogika, sociálna práca) je vítaná, ale nie je nevyhnutná

Naučíš sa

Pôsobiť preventívne: prinášať ťažké témy vhodným preventívnym spôsobom do života strediska, hovoriť o tom, čo sa nám zvyčajne ťažko hovorí a rozumieť prepojeniu saleziánskeho preventívneho systému a ochrany detí.

Porozumieť správaniu: porozumieť zdanlivo nelogickému správaniu detí, ktoré sa ocitajú v záťažových životných situáciách a vedieť sprostredkovať pomoc zasiahnutým mladým v rámci sociálneho systému na Slovensku.

Pripravovať animátorov: oboznamovať animátorov, dobrovoľníkov a pracovníkov v diele s postupmi a pravidlami v oblasti ochrany a podporovať ich.

Zvládať náročné situácie: postupovať v ochrane detí a zraniteľných osôb podľa odporúčaní a pravidiel platných v jednotlivých zložkách a organizáciách v rámci saleziánskej rodiny a zaškoľovať animátorov a pracovníkov v diele podľa nich.

Obsahové zameranie vzdelávacích modulov

I. Sociálna patológia vo svete mladých – účastníci sa dotknú tém ako sebapoškodzovanie, šikana, rozvod rodičov, sociálne vylúčenie, vzťahové väzby, pozitívny vzťah k sebe samému. V tomto module sa pokúsime porozumieť jednotlivým fenoménom, naučíme sa, ako reagovať a komunikovať so zasiahnutými deťmi a ako uplatniť vhodný, nepoškodzujúci prístup.

II. Sexuálne zneužívanie – druhý modul je zameraný na témy zneužívania, prípravy obete k zneužitiu (tzv. grooming), zadefinuje rizikové a ochranné faktory v organizácii. Zameriame sa na samotné dieťa (rozhovor s dieťaťom, dokumentácia, kontraintuitívne reakcie obete) a rozoberieme si konkrétne prípadové štúdie.

III. Online svet – dotkneme sa viacerých aktuálnych a dynamických tém, napr. ako sa nestratiť v digitálnom svete, ako sa s deťmi rozprávať o digitálnych médiách, ako nastaviť základné pravidlá a hranice používania technológií v oratku, ako rozpoznať a zastaviť kyberšikanu a pod.

Rozsah a termíny

  • 3 tréningové moduly (víkendovky)
  • prácu v medziobdobí

Moduly slúžia na oboznámenie sa účastníkov s témou, konceptmi, teóriou a na nácvik v bezpečnom prostredí. Špecifický dôraz sa bude klásť na prácu v medziobdobí, ktorá bude zameraná na používanie nadobudnutých zručností v praxi. K tomu účastníkom vzdelávania poskytneme možnosť zvláštnej podpory vo forme sprevádzania/supervíznych rozhovorov.

Momentálne nie je otvorené prihlasovanie.

Hodnotenie

0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 z 5 ☆ (podľa 0 hodnotení)
5 ☆0%
4 ☆0%
3 ☆0%
2 ☆0%
1 ☆0%

Zatiaľ neboli odoslané žiadne hodnotenia. Ponúknite prvé!

Žiaľ, nemáme dostatok správnych odpovedí :(

Test bol vyhodnotený ako neúspešný. Ale nevzdávaj to!

  1. Požiadaj o opravný pokus (tlačidlo nižšie)
  2. Vráť sa v kurze k častiam, ktoré neboli správne zodpovedané.

Túto informáciu ti posielame aj e-mailom.

teacher pointing@8x