Cesty zrenia

Vzdelávačky

5,0

Cesty zrenia

Zverejnil/a: Jano Mihálik, 13. 04. 2022
Posledná úprava: 22. 03. 2023

Máš viesť spoločenstvo, krúžok, alebo inú pravidelnú aktivitu s mladými a chceš to robiť lepšie? Rozmýšľaš ako animovať tak, aby to „niekam smerovalo“, aby to decká rozvíjalo, nielen vyplnilo voľný čas? Narazil/a si na problém, ubúdajú ti stretkári, vyrušujú, nechcú sa zapájať, zostávajú uzavretí…? Začínaš pracovať s novou vekovou kategóriou? Hľadáš cestu ako lepšie porozumieť zvereným deckám a sprevádzať ich? Potrebuješ urobiť pre animátorov špeciálnu duchovnú obnovu, workshop alebo rozvojovú prednášku?

Pre koho

Program je určený animátorom a animátorkám, ktoré sa pripravujú, pomáhajú pri animovaní, alebo samostatne vedú stretko, krúžok, alebo podobnú pravidelnú aktivitu so skupinou detí/mladých.

Čo získaš

Získaš prehľad a základné zručnosti v práci s výchovnými itinerármi (výchovná cesta, postup, plán) a budeš pripravený/á na praktické animovanie skupiny vo zverenej vekovej kategórii. Ponúkame ti aj praktické inšpirácie, skúsenosti a prednášky na témy týkajúce sa reality mladých a práce s nimi.

Náplň a školitelia
  • Program Cesty zrenia obsahuje:
  • Vstup do spirituality, teológie a pedagogických princípov, na ktorých je tento program postavený, aby ich účastníci dokázali aplikovať v animátorskej práci
  • Definovanie pojmov a zorientovanie
  • Reflexia bohatstva, talentov animátora/animátorky a ich animátorskej skúsenosti so skupinou
  • Psychologické, sociálne a duchovné charakteristiky a potreby vo veku adresátov, s ktorými účastníci pracujú
  • Metódy, ako viesť skupinu tak, aby to čo najlepšie zodpovedalo vývojovým a výchovným požiadavkám
  • Zostavenie praktického itinerára (výchovnej cesty, postupu) pre prácu so zverenou skupinou v danej vekovej kategórii
  • Okrem toho zažijeme množstvo zábavy, radosti a inšpirácie zo spoločenstva animátorov a animátoriek.

Kurz vedie zvyčajne dvojica zo skúseného školiteľského tímu programu CZ: Peter Naňo SDB (metodik), Eva Rušínová FMA (metodička a koordinátorka programu), Dana Čopanová a ďalší. Zloženie tímu sa prispôsobuje aj podľa pohlavia a vekovej kategórie skupiny adresátov, na ktorú sa účastníci chcú sústrediť.

Rozsah

Program je možné realizovať na objednávku pre skupinu vo vašom stredisku, centre, farnosti.
Rozsah je určený na základe dohody so zástupcom strediska – obvykle sú to 2 dni v závislosti od cieľov a zamerania školenia, ktoré vieme prispôsobiť vašim špecifickým potrebám. Termín sa určí dohodou.

Poznámky

Absolventi získajú certifikát o účasti.

Momentálne nie je otvorené prihlasovanie.

Hodnotenie

5,0
5,0 z 5 ☆ (podľa 3 hodnotení)
5 ☆100%
4 ☆0%
3 ☆0%
2 ☆0%
1 ☆0%
24. 3. 2023

„…keby nebol tento materiál, som stratený…“

Avatar účastník kurzu
účastník kurzu
24. 3. 2023

„Veľmi oceňujem ‚life hacky‘ – ako sa postaviť k situáciám, ktoré prichádzajú na stretkách.“

Avatar účastník kurzu
účastník kurzu
24. 3. 2023

„Tento víkend som opäť mohla mať krídla vďaka skutočnému pocitu slobody a prijatia a iného pohľadu na veci…“

Avatar účastníčka kurzu
účastníčka kurzu