Dominik Savio

dominik savio
5,0

Dominik Savio

Zverejnil/a: Jano Mihálik, 27. 07. 2023
Posledná úprava: 27. 07. 2023

Životopis najznámejšieho chlapca z oratória dona Bosca z pera samého Jána Bosca. Pôvodný názov: "Životopis mladíka Dominika Savia, chovanca Oratória sv. Františka Saleského". Text tejto edície životopisu Dominika Savia je textom poslednej edície vydanej samým donom Boscom. Ide o 5. vydanie (Životopis mladíka Dominika Savia, chovanca Oratória sv. Františka Saleského s dodatkom o milostiach získaných na jeho príhovor, vydané kňazom Jánom Boscom. 5. vydanie. Turín: Saleziánska tlačiareň a kníhkupectvo,1878. 158 s.).

Prílohy

Autori

Giovanni Bosco

Zatriedenie

Typ materiálu

Referenčné obdobie

1860

Zameranie

Výchova

Bibliografické informácie

Bosco Ján. Životopis mladíka Dominika Savia, chovanca Oratória sv. Františka Saleského s dodatkom o milostiach získaných na jeho príhovor, vydané kňazom Jánom Boscom. 5. vydanie. Turín: Saleziánska tlačiareň a kníhkupectvo,1878. 158 s. Nepublikovaný preklad do slovenčiny

Hodnotenie

5,0
5,0 z 5 ☆ (podľa 1 hodnotenia)
5 ☆100%
4 ☆0%
3 ☆0%
2 ☆0%
1 ☆0%
12. 3. 2024

Avatar jozefbencat
jozefbencat